DOMOV > NOVICE > Kaj predstavlja zlati certifikat?
Kaj predstavlja zlati certifikat?

Kaj predstavlja zlati certifikat?

27.12. 2022

Na splošno je zlati certifikat oblika dokumentacije, ki imetniku podeljuje lastninske pravice na določeni količini fizičnega zlata.

Takšna ureditev teoretično omogoča izpostavljenost fizičnega zlata, ne da bi pri tem nastali stroški ali pomanjkljivosti, ki jih prinaša prevzem varne fizične hrambe zlata. Vendar pa so pravice do zlata, navedene na zlatem certifikatu, redko povsem brezpogojne, pri njihovi pridobitvi in trgovanju pa se običajno prevzamejo ločeni stroški. Kljub temu so zlati certifikati danes v uporabi pri naložbah v zlato. Večina zlatih certifikatov, izdanih v preteklosti, je zdaj neveljavnih glede na njihovo fiktivno terjatev do osnovnega zlata.

Vendar pa so mnogi od njih še vedno zanimivi za zbiratelje, saj imajo nekateri pomembno numizmatično vrednost.

Zlatega certifikata ne smemo zamenjevati s potrdilom o pristnosti ali izkaznico o poreklu, ki je pogosto priložena zlatim palicam in kovancem kot dodatno dokazilo o specifikaciji in izvoru.  


Izvor zlatih certifikatov

Zlati certifikati imajo približno 400-letno zgodovino. V prvotni obliki so jih zlatarji v Amsterdamu in Londonu izdajali kot dokazilo o lastništvu strankam, ki so pri njih deponirale zlato.

Tako so ti certifikati delovali kot posebna oblika fizičnega potrdila o prejemu in kot potrdilo o hrambi. Čeprav so bili ti prvi zlati certifikati morda nekoliko dovzetni za kraje, goljufije ali slabo upravljanje, je bil njihov potencial kot menjalnega sredstva kmalu prepoznan. Zlati certifikati so se namreč kmalu pričeli uporabljati kot samostojna valuta.

To integracijo je še dodatno podprlo dejstvo, da je v 18. stoletju veliko držav uradno sprejelo in uporabljalo zlati standard. V teh razmerah morda ni presenetljivo, da so se nacionalne vlade sčasoma začele zanimati za potencial zlatih certifikatov. Zlasti ameriško ministrstvo za finance je sčasoma navdušeno pričelo izdajati tovrstne dokumente.  


Zlati certifikati danes

Zlati certifikati so lahko v celoti zavarovani z zalogami zlata, znotraj certifikata pa je navedeno, kateri del teh zalog je last imetnika certifikata. Izdajatelj certifikata tega zlata ne more enostransko prodati ali zastaviti, v primeru izdajateljevega stečaja pa to zlato ostane last imetnika certifikata.  


Kje se zlati certifikati izdajajo?

Banke izdajajo današnje zlate certifikate predvsem v državah, kot so Nemčija, Švica, Francija in celo Vietnam. Običajno so izdani skupaj z listino, v kateri so podrobno opisane obveznosti izdajatelja, koristi in tveganja za vpisnika ter morebitni drugi pravni vidiki, kot so omejitve glede upravičenosti vpisnika. Zlate certifikate danes izdajajo tudi nekatere kovnice in investicijske družbe.


-> KLIKNITE TUKAJ ZA OGLED AKTUALNE PONUDBE. <-  

Ali stopite v kontakt z nami. KLIKNITE TU.